பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார் நினைவரங்கம்

 

ஆவணி 20, 2048 / 05.09.17 செவ்வாய்  மாலை 6.00

கி.இ.க./ஒய்.எம்.சி.ஏ.பட்டிமன்றம்

தலைமை நினைவுரை  : முனைவர் மமைறலை இலக்குவனார்

நினைவுப் பாமாலை :

கவிச்சிங்கம்  கண்மதியன்

அரிமாப் பாவலர்  கா. முருகையன்

கவி முனைவர் இளவரச அமிழ்தன்

எழுச்சிப்பாவலர்  வேணு.குணசேகரன்

கெ.பக்தவத்சலம், செயலாளர்