திருக்குறள் தேனீ வெ.அரங்கராசனின்
‘திருக்குறள் முழக்கமும் நகைச்சுவை விளக்கமும்’

நூல் வெளியிட்டவர் :
இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தை 02, 2048 ஞாயிறு  சனவரி 15, 2017
உலகத்திருக்குறள் மையம்,

திருவள்ளுவர் திருநாள் விழா,

உயராய்வு எழுச்சி மாநாடு

படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.

String could not be parsed as XML

படங்கள் : பொறி.தி.ஈழக்கதிர்