தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம்
ஆடி 23, 2046 / ஆக.08/2015   முதல் நாள்
தொடக்க விழா

வரவேற்புரை : திரு நாகராசன் இ.ஆ.ப.

அறிமுக உரை : திரு த.உதயச்சந்திரன்  இ.ஆ.ப.

வாழ்த்துரை :

முனைவர் பாசுகரன், துணைவேந்தர், தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம்

திருவாட்டி  சபிதா இ.ஆ.ப.

முனைவர் மூ.இராசாராம் இ.ஆ.ப.

 நன்றியுரை : திரு தமிழ்ப்பரிதி

முதல் அமர்வு முற்பகல் 

மூன்றாம் அமர்வு பிற்பகல்

ஒளிப்படங்கள் சில