வைகாசி 16-18, 2046 / மே30-சூன் 01, 2015

ஆகிய நாள்களில் சிங்கப்பூரில் நிகழ்ந்த 14 ஆவது தமிழ்இணைய மாநாட்டின்

தொடக்கவிழா, இரண்டாம் நாள் விருந்து,  நிறைவு விழா,

மூன்று நாள்களிலும் நடைபெற்ற உரைகள்

சிலவற்றின் நிகழ்வுப் படங்கள்.

[படங்களுக்குரியவர்கள் பெயர்களைக் குறிப்பிட்டு அனுப்பினால்

பின்னர் படங்களுடன் பெயர்களை இணைக்கலாம்.]

படங்கள் – அகரமுதல & ஓம்தொலைக்காட்சி