புரட்டாசி 14, 2049 ஞாயிறு 30.09.2018

மாலை 5.00 முதல் இரவு 8.00 வரை

புதுவைத் தமிழ்ச்சங்கம்

படத்திறப்பு :பேரறிஞர் அண்ணா & தந்தை பெரியார்

இராவணகாவியச் சொற்பொழிவு 10 :

பொழிவாளர்:  முனைவர் க.தமிழமல்லன்

 

– பகுத்தறிவாளர் கழகம்,  புதுவை தமிழ்நாடு