மாசி 22, 2047 / மார்ச்சு 05, 2016

பிற்பகல் 3.00

கவியரங்கம் : தலைமை : திருமதி இராணி பிரகாசு

நூலாய்வு : தே.ந.கந்தசாமியின் புரியாத புதிர் – திருமதி இளங்கனி

அழை-தமிழ்இலக்கிய மன்றம், புழுதிவாக்கம் : puzhuthivakkam-ilakkiyamandram