உலகத்தமிழ்ப் பண்பாட்டு இயக்கம், இந்திய ஒன்றியம்

தொல்காப்பிய அறிஞர் மலேசியா ‘உங்கள் குரல்’ இதழாசிரியர்

சீனி நைனா முகம்மது

நினைவேந்தல்

உலகத் தமிழ்க்கவிதைப்பெருவிழா –

கலந்தாய்வு

புரட்டாசி 8, 2045 / 24.09.2014

சென்னை

 

akara-1

 

akara-2