சித்திரை 20, 2050 வெள்ளி 03.05.2019 காலை 10.30

அன்னை பூரணம் கல்வி வளாகம், குன்றத்தூர்

சாகித்திய அகாதெமி

முனைவர் கோ.ஆலந்தூர் மோகனரங்கன்

தமிழியல் ஆய்வு மையம்

இணைந்து நடத்தும் இலக்கிய அரங்கம்

வாழ்வும் இலக்கியமும்

தலைமை: வைகைச் செல்வி

வாழ்த்துரை:  மோ.பாட்டழகன்

பங்கேற்போர்:

வே.சிரீஇலதா – சங்க இலக்கியத்தில் பெண்களின் நிலை

செ.முத்துச்செல்வன் – இடைக்கால இலக்கியத்தில் பெண்களின் நிலை

பா.சம்பத்குமார் – சமக்கால இல்ககியத்தில் பெண்களின் நிலை