மார்கழி 27, 2046 /  சனவரி 12, 2015

சென்னை

அழை-சென்னைக்கம்பன்கழகம், சனவரி2016 :azhai_ilakkiyaveethi

அன்புடையீர் வணக்கம்.

நலனே விளைய வேண்டுகிறேன்.

இந்த ஆண்டின் முதல் நிகழ்வுக்கு,  சென்னைக் கம்பன் கழகம் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறது.

என்றென்றும் அன்புடன்

இலக்கியவீதி இனியவன்.

9841181345.

இலக்கியவீதிஇனியவன் : ilakkiyaveethi_iniyavan