அன்புக்குரியீர் வணக்கம்.

மாதந்தோறும் இளைஞர்களுக்குத்  துறைதோறும்

இருக்கிற தொழில் வாய்ப்புகளை அறிமுகப்படுத்தி வரும்

இலக்கு அமைப்பும்சிரீ கிருட்டிணா இனிப்பகமும்

 

இந்த மாதம் 24 ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை

மாலை 06.30 மணிக்கு,

மயிலாப்பூர் பாரதிய வித்யா பவனில்  

 

பரம்பரை ஆடைகளையும் அதில் இருக்கும் வேலை / தொழில் வாய்ப்புகளைப்பற்றியும்  எடுத்துச் சொல்ல இருக்கிறது.

 வாய்ப்பிருப்பவர்களும், ஆர்வமுள்ளவர்களும் வருகை தர வேண்டுகிறோம்.

 

இலக்கு

கிருட்டிணா இனிப்பகம்