உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், மதுரை

வீறுகவியரசர் முடியரசன் அவைக்களம், காரைக்குடி

‘வீறுகவியரசர் படைப்புகளில் தமிழ் – தமிழர்’  – சிறப்பு உரையரங்கம்

ஐப்பசி 03, 2051  திங்கள்  19.10.2020
இந்திய நேரம்: மாலை 4.00 மணி
மலேசிய நேரம்: மாலை 6.30

பதிவுப்படிவம்:  https://tinyurl.com/y56j8ux4

இணைப்பு : https://tinyurl.com/yxm3hu8w

கூட்ட அடையாள எண்:  2037171676

நுழைவுச்சொல்: wts

அணுக்கிக் கூட்டத்தில் இணைக! சிறப்பு தருக!