கல்வராயன் மலைத்தொடர் வெள்ளிமலை 

சித்திரை 08, 2047 / ஏப்பிரல் 21,2016

காலை 10-00 முதல் சித்திரை முழுநிலவு 7-00 மணி வரை.

முதல் நிகழ்ச்சி : பாவேந்தர்- பட்டிமன்றம்.
நடுவர்: முனைவர் நா.இளங்கோ.

அழை-தியாகதுருகம்-பாவேந்தர்விழா 01 :azhai_thiyakathuruvam_mupperuvizhaa01 அழை-தியாகதுருகம்-பாவேந்தர்விழா02 : azhai_thiyakathurukam_mupperuvizhaa02

தியாகதுருகம் தமிழ்ச்சங்கம்

சங்கைத்தமிழ்ச்சங்கம்(சங்கராபுரம்)

குழந்தைகள் கலை இலக்கிய வளர்ச்சிக் கழகம்(புதுச்சேரி)

நண்பர்கள் தோட்டம்