இந்தியா எங்கும் ‘தமிழ்’ என்று தொடங்கும் ஊர்ப் பெயர்கள்

ஆந்திராவில் – 29 ஊர்கள்
அருணாசலப் பிரதேசத்தில் – 11 ஊர்கள்
அசாமில் – 39 ஊர்கள்
பீகாரில் – 53 ஊர்கள்
குசராத்தில் – 5 ஊர்கள்
கோவாவில் – 5 ஊர்கள்
அரியானாவில் – 3 ஊர்கள்
இமாசலப்பிரதேசத்தில் – 34 ஊர்கள்
கருநாடகாவில் – 24 ஊர்கள்
மகாராட்டிரத்தில் – 120 ஊர்கள்
மேகாலயாவில் – 5 ஊர்கள்
மணிப்பூரில் – 14 ஊர்கள்மத்தியப்பிரதேசத்தில் – 60 ஊர்கள்
நாகாலாந்தில் 4 ஊர்கள்
ஒரிசாவில் 84 ஊர்கள்
பஞ்சாபில் 4 ஊர்கள்
இராசத்தானில் 26 ஊர்கள்
தமிழ்நாட்டில் 10 ஊர்கள்
உத்திரப்பிரதேசத்தில் 64 ஊர்கள்
மேற்கு வங்கத்தில் 24 ஊர்கள்

உள்ளன.

இந்தியா முழுமையிலும் தமிழ் என்று தொடங்கும் ஊர்கள் 612 உள்ளன.

தமிழ் ஓவியா

http://thamizhoviya.blogspot.in/2015/06/blog-post_14.html

[குறிப்பு: இப்பட்டியல் நீளும். எனவே, தெரிந்தவர்கள் தெரிவிக்கலாம். அயல்நாடுகளிலும் தமிழூர் என்பதுபோன்ற ஊர்கள் உள்ளன. அவ் விவரங்களையும் தெரிவிக்கலாம்.  – ஆசிரியர்]