கசங்கிய காகிதங்களின் கருணைமனு

 

 • நகர நரகத்தில்

கைவிடப்பட்ட கட்டடங்களாய்,

தூய்மையையே காணாத கழிவறைகளாய்,

தூய்மை இந்தியாவில் நாங்கள்!

 

 • நகரத் திராணியற்ற

நத்தையின் முதுகில்

நான்காயிரம் பலமேற்றியதில்

கல்வி வண்டி கவிழ்ந்தது

எங்கள்மேல்தான்!

 

 • அந்த இண்டு இடுக்கில்

எட்டிப்பார்த்தவேளையில்

காலைத் திணிக்க இரண்டுறைகள்

நூல்களைத் திணிக்கப் பையுறை

உங்கள் விருப்பத்தைத் திணிக்க நாங்கள்

எங்களைத் திணிக்கப் பள்ளி உந்துகள்

கழுத்துக்குக் கோவணம் மாட்டி

மூளையை அம்மணமாக்கினீர்கள்!

 

 • எங்கள் நாக்கைக் கசக்கியதில்

நாண்டுகொண்டது எங்கள் மொழி!

 

 • பள்ளிக்கழிவறையில்

பதைத்துச் செத்தது எங்களுயிர்

அடுக்குமாடி வன்புணர்ச்சியில்

அழுது செத்தது எங்களுயிர்

மாவட்ட ஆட்சியகத்தில்

எரிந்து செத்தது எங்களுயிர்

அகதிகளின் நாட்டில்

அழுகிச் செத்தவையும் எங்களுயிர்களே!

 

 • மக்கா!

கும்பகோணத்தில்

கருகிச் செத்தவையும்

விடுதலை செய்யப்பட்டபோது

வீறிட்டுச் செத்தவையும் எங்களுயிர்களே!

 

 • மருத்துவமனையில் உயிர்வளியின்றிக்

கொல்லப்பட்டவையும் எங்களுயிர்களே!

 

 • கக்கத்தில் இந்தி்(யை)ய வரைபடத்தை இடுக்கிய

காகிதப்பூ “மாமா” காலத்தில்

உரோசாப்பூ மாமாவின் பிறந்தநாள்

குழந்தைமையின் துக்கநாளே!

 

 • சட்டத்தின் சட்டையில்

சல்லடையாய் ஓட்டைகள்

அதில் கசடுகள் மேலே

கண்ணியங்கள் அதனினும் அதனினும் கீழே கீழே!

 

 • ஆழ்துளைக் கிணறுகளின்

ஆழத்தில் அழிவதும் எங்களுயிர்

பாலச்சந்திரனாய் மாறித்

துவக்குகளின்

எச்சிலை ஏற்பதும் எங்களுயிர்களே!

 

 • எல்லா வன்முறைகளின்

சோதனைக்கூடங்கள் நாங்கள்

உங்கள்

சாதனை மண்டபச் சவப்பெட்டியில்

பங்குவைக்கப்பட்ட

பச்சைத் தசைத் துண்டங்கள் நாங்கள்

 

 • வெட்டியெடுத்த பாறை வடுக்களில்

தேங்கிய நீரில்

மிதப்பதும் நாங்கள்

செஞ்சோலையில் புதைந்த

பூங்குயில்களும் நாங்களே!

 

 • வாழவழியற்றுத்

திருவோட்டுத் தெருவில்

திரிபவர்களும் நாங்களே

சாக வழியற்றுச்

சாக்கடையோரத்தில் தவம்புரியும்

சந்தனங்களும் நாங்களே!

 

 • கசங்கிய காகிதங்களில் கருணைமனு

உங்கள் காலடியில்

வழக்கம்போல்…. வழக்கம்போல்…

மிதித்துப் பழகுங்கள் மேதைகளே!!

 

படையல்: வாழாமல் வாழ்ந்து மடிவிக்கப்பட்ட  மழலைகளுக்கு

 

                                  

   தமிழ்சிவா

உதவிப் பேராசிரியர் (தற்.), தமிழ்த்துறை,

தியாகராசர் கல்லூரி, தெப்பக்குளம்,

மதுரை-625009.

மின்வரி : lakshmibharathiphd@gmail.com