ஐப்பசி 11, 2048   சனிக்கிழமை  28-10-2017   

மாலை 6.00 மணி

சீனிவாச காந்தி நிலையம்

அம்புசம்மாள் தெரு

ஆழ்வார்பேட்டை சென்னை 600018

 

இலக்கியச்சிந்தனை -நிகழ்வு 569

‘ஊர்மிளை’ –

சிறப்புரை: முனைவர் அரங்க இராமலிங்கம்

குவிகம் இலக்கிய வாசலின் 31  ஆவது நிகழ்வு

அசோகமித்திரனின் ‘காந்தி’ சிறுகதை

– ஓர் உரையாடல்