மார்கழி 02, 2048 – ஞாயிறு – திசம்பர் 17,2017

மாலை 5.30 – 7.30

தே.ப.ச.(இக்சா) மையம், எழும்பூர், சென்னை 600 008

இலக்கியச்சோலை 100 ஆம் இதழ் வெளியீடு

கம்பதாசன் நூற்றாண்டு விழா

கவியரங்கம்

அன்புடன் சோலை தமிழினியன்

9840527782