புதுவைத் தமிழ்ச் சங்கச் செயலர்

 

பரிதியன்பன் என்னும் பாலசுப்பிரமணியனுக்குத் ‘தமிழ்நிதி’ விருது

ilakku-5thAugustLInvitation

vizhaa.thamizhnithiviruthu-puthuvai_balasubramaniyam01

விருதாளர் பரிதியன்பன் மேலும் பல விருதுகளும் சிறப்புகளும் பெற ‘அகரமுதல’ வாழ்த்துகிறது.