(தை 17, 1951 / 30.01.1930 ***ஆடி 09, 2052 / 25.07.2021)

தமிழே விழி!                                                                                                               தமிழா விழி!

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

புலவர்மணி முதுமுனைவர் இரா.இளங்குமரனார்

இணையவழி நினைவேந்தல்

ஆடி 23/2052 ஞாயிறு 08.08.21 காலை 10.00 மணி

கூட்ட எண் 864 136 8094   புகு எண் 12345 

தலைமை & நினைவுரைஞர்கள் அறிமுக உரை :

 இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

இணை நிகழ்த்துநர்: தோழர் தியாகு

தொடக்க நினைவுரை :

முனைவர் மறைமலை இலக்குவனார்

முதன்மை நினைவுரை : மாண்புமிகு கோ.தளபதி, ச.ம.உ

நினைவுரைஞர்கள்:

திருமிகு பா.னந்து, தலைமையாசிரியர், மு.மு.மே.பள்ளி, திருநகர்

முனைவர் ரேவதி இராகவன்
புலவர் ச.ந. ளங்குமரன்
முனைவர் மு.ளங்கோவன்
திருவாட்டி சீதா இராமச்சந்திரன்
திருமிகு செயக்கொடி, ஆசிரியர் (ஓய்வு), மு.மு.மேனிலைப்பள்ளி.
திருமிகு பி.பாண்டியன்
திருமிகு பொன். னோகரன்
முனைவர் கரு.முருகேசன்

சிறப்பு நினைவுரை :

முனைவர் ச.சு. இராமர் இளங்கோ

நிறைவு நினைவுரை: 

கவிஞர்  முனைவர் பொன்னவைக்கோ

குடும்பத்தினர்  பகிர்வுரை : இளங்கோ இளங்குமரன்