கார்த்திகை 17, 2048 ஞாயிறு  திசம்பர் 03, 2017

மாலை 3.30 மணி

தமிழ் இலக்கிய மன்றம்

பாரதியார் பிறந்தநாள் விழா, புழுதிவாக்கம்

கவியரங்கம்

கருத்தரங்கம்

சிறப்புரை :  புலவர்  செம்பியன் நிலவழகன்

த.மகாராசன்