கார்த்திகை 19, 2047 / திசம்பர் 04, 2016

பிற்பகல் 3.00

கருத்தரங்கம்

புலவர் செம்பியன் நிலவழகன்

கவியரங்கம்

புலவர் தில்லைக்கல்விக்கரசன்

திருமதி சே.விசயபாரதி

கோ.தக்சிணாமூர்த்தி

த.மகாராசன்

அழை-இலக்கிய நிகழ்ச்சி-தமிழ்இலக்கியமன்றம், புழுதிவாக்கம் ; azhai_tha-ila-ma-puzhudhiwakkam